Vemmelev

Ny køreplan og rutejustering på Fribussen

Foto: Slagelse Kommune

Når Fribussen starter med at køre igen den 8. august, så har Fribussen RØD og BLÅ fået nye køreplaner og ruterne er blevet justeret.

Ligesom skolerne har Fribussen holdt ferie hele sommeren, men den 8. august starter skolerne op igen efter sommerferien, og det samme gør Fribussen. Når Fribussen starter med at køre igen, sker det for Fribus-ruterne RØD og BLÅ også med nye køreplaner samtidig med, at der sker mindre justeringer af deres ruter.

Den nye køreplan betyder, at Fribussen BLÅ får fire nye afgange. Det er primært Fribussen BLÅ A, som får tre nye afgange samtidig med, at der er tilføjet en ny tidlig morgenafgang på Fribussen Blå B, som kører i den modsatte retning. Fribussen RØD får færre afgange, hvilket betyder at tre ture om formiddagen udgår.

Ændringer af køreplanerne er sket på baggrund af en passageroptælling, som viste, at Fribussen Blå havde cirka dobbelt så mange passagerer i gennemsnit om dagen som Fribussen RØD. Den viste også, at de tre afgange som udgår af Fribussen RØDs køreplan havde meget få passagerer.

Fribussens ruter er også blevet justeret, og det betyder, at Fribussen RØD ikke længere kører igennem Boeslunde, hvor passagertællingen viste, at der kun er meget få passagerer, som stiger på bussen. Til gengæld vil Fribussen nu betjene flere veje i Skælskør by. Det betyder, at Fribussen fremover også vil betjene Lovsøvej, Gammelgade og Vestergade og kører via Næstvedvej og Smidstrupvej og dermed bliver Skælskør Skole og Eggeslevmagle Skole også en del af dens rute. For Fribussen BLÅ betyder ruteændringen, at den fremover også vil køre til Bøstrup.

Fribussen LILLA starter også med at køre igen den 8. august, men her er der ikke ændringer i hverken ruter eller køreplan.

De nye køreplaner kan findes på Slagelse.dk/fribussen

Du kan også se ruterne på denne illustration:

Kommentarer