Samfund

Øvelse i Storebæltstunnelen natten mellem lørdag den 29. og søndag den 30. oktober

Arkivfoto: Unsplash

Beredskabet omkring Storebæltsforbindelsen holder natten til søndag den 30. oktober en større beredskabsøvelse i Storebæltstunnelen. Øvelsen vil foregå fra cirka midnat til omkring klokken 05.00 og har til formål at træne paratheden i de forskellige beredskabsaktører, når der sker større hændelser. 

– Vi øver ud fra et scenarie, der bl.a. handler om, at der sker en større ulykke i tunnelen under Storebælt. Det giver os god mulighed for i et tværfagligt samarbejde at træne beredskabsaktørernes færdigheder og parathed – og ikke mindst få afdækket, om der er noget i vores procedurer og plansæt, vi skal have justeret, siger politikommissær Lars Aage Nielsen. 

Ud over at nogle borgere kan opleve lidt mere politi end normalt i Korsør-området, vil man måske også kunne se fx udrykningskøretøjer og ekstra lyssætning ved tunnelmundingen. Selve øvelsen foregår i tunnelen, og derfor er det alene togtrafikken, der påvirkes. Trafikken på Storebæltsforbindelsens vejdel bliver ikke påvirket af øvelsen.

Kommentarer