Samfund

Region Sjælland har gennemgået ventetider og kapacitet på kræftområdet

Modelfoto: Pixabay

En gennemgang af ventetider og kapacitet på kræftområdet i Region Sjælland er i dag afleveret til Sundhedsstyrelsen. Regionen fortsætter det store fokus på at sikre, at flere kræftpatienter kan blive udredt og behandlet hurtigere.

Region Sjælland har, ligesom de øvrige regioner, gennemgået kræftområdet oven på tarmkræft-sagen fra Aarhus Universitetshospital.

Gennemgangen viser kapacitetsudfordringer, som løbende er blevet italesat og indmeldt til Sundhedsstyrelsen inden for eksempelvis bryst- og lungekræft.

– Vi har desværre udfordringer på nogle kræftområder. Det er udfordringer, som vi kender til i forvejen, siger koncerndirektør i Region Sjælland Jesper Gyllenborg og fortsætter:

– Den største udfordring, vi har, er mangel på speciallæger og andre nøglepersoner. Den udfordring gælder i hele landet. Det er svært at følge med stigningen i antallet af kræftpatienter, men vi skal blive ved med at arbejde på at kunne tilbyde patienterne udredning og behandling inden for den tid, som de har krav på.

Region Sjælland har længe haft fokus på at forbedre og løfte kræftområdet, og siden 2021 har regionen målrettet arbejdet med en 8-punktsplan.

Indsatser er i fuld gang

Gennemgangen er første initiativ i regeringens ’Genopretning på kræftområdet’ og er i dag sendt til Sundhedsstyrelsen. Den er lavet på baggrund af interviews med medarbejdere, journalgennemgang og dataanalyse.

Udover bryst- og lungekræft peger gennemgangen også på kendte kapacitetsudfordringer i forhold til PET-CT-scanninger, der blandt andet giver udfordringer med at nå udredningsforløb på mave-tarmkræft-området.

– På brystkræftområdet har vi blandt andet en aftale med et privathospital for at sikre patienternes rettigheder, og på lungeområdet samarbejder vi med Region Syddanmark. Vi er ligeledes ved at undersøge mulighederne for at lave en samarbejdsaftale i forhold til PET-CT-scanningerne, siger i Region Sjælland Jesper Gyllenborg.

Ny robotteknologi

Gennemgangen viser også udfordringer inden for urologien specifikt prostataoperationer, hvor patienterne med nye behandlingsmuligheder efter en faglig vurdering kan tilbydes forskellige typer af operationer. Hvis en patient vælger en operation, der bevarer nerverne, anbefales det fagligt at vente seks-otte uger efter en biopsi. Det kan dog betyde, at patienten må vente længere end de regler, der er for de maksimale ventetider.

– Det er vigtigt at understrege, at det ikke er farligt at vente lidt længere for de patienter, det handler om. De patienter, der vælger denne type robotoperation, er i den gruppe, hvor kræften ikke udvikler sig så hurtigt. Vi er kommet rigtigt langt med nye og langt mere skånsom robotteknologi, men en del af kapacitetsudfordringerne kan også opstå, fordi der er begrænset kapacitet på robotterne, siger Jesper Gyllenborg.

Der er nedsat en taskforce, der blandt andet ser på, hvordan regionen kan udnytte operationsrobotterne bedre, så flere patienter kan komme hurtigere til.

Handlepligten

Region Sjælland har lavet gennemgangen med afsæt i regionens fortolkning af handlepligten, støttet af de vejledende notater fra Sundhedsstyrelsen. Det senest fra april.

Regionen arbejder nu videre med at understøtte sygehuse og afdelinger i ensartet og korrekt registrering og dokumentation af de forløb, der er omfattet af de maksimale ventetider, ligesom regionen sammen med de øvrige regioner og Sundhedsstyrelsen vil sikre, at administrationen flugter med den gældende tolkning af reglerne.

94 procent inden for 14 dage

I Region Sjælland har der i den undersøgte periode været i alt 17.810 kræftforløb omfattet af de maksimale ventetider. Langt de fleste er udredningsforløb, men tallene dækker også over behandling og efterbehandling.

I 94 procent af forløbene gennemføres udredning eller behandling inden for 14 dage. Tallet er over 99 procent, hvis man tæller de forløb med, der bliver forsinket på grund af patientens helbredstilstand, ønske eller med patientens accept. 

Otte patientforløb i perioden har ikke levet op til bekendtgørelsen og er derfor særskilt blevet indberettet til Sundhedsstyrelsen.

Læs mere på Region Sjællands hjemmeside

Nedenfor: Antal forløb omfattet af de maksimale ventetider på kræft i Region Sjælland i perioden 1/10-22 til 31/3-23. Grafik: Region Sjælland

Kommentarer