Samfund

Sådan gik øvelsen i Storebæltstunnelen

I nat blev der holdt beredskabsøvelse i Storebæltstunnelen. Øvelsen havde til formål at afprøve og vurdere beredskabsaktørernes samlede indsats i forhold til plansæt og procedurer. Øvelsen havde i år et scenarie, der i høj grad udfordrede redningsarbejdet. 

Øvelsen fik – bl.a. på grund af et dygtigt og engageret indsatspersonale – imidlertid et fint forløb, og resultatet viste, at det samlede indsatskoncept virker efter hensigten i forhold til de strategier, der er lagt, ligesom samspillet mellem de mange myndigheder fungerede godt.

Øvelsen afdækkede dog også nogle læringspunkter, som selvfølgelig vil blive taget med det fremtidige arbejde med at justere beredskabernes indsatskoncepter. Resultaterne fra øvelsen vil nu blive gennemgået, og derfor har politiet ikke yderligere kommentarer til øvelsen. 

 

 

Kommentarer