Samfund

WWF søsætter redningsaktion for truet fiskebestand i Sydsjælland og på Øerne

I Askeby landkanal fiskes gedder. Foto: Anne-Kristine Sverdrup, WWF Verdensnaturfonden

I det sydlige Sjælland og på sydhavsøerne er bestanden af brakvandsgedder gået voldsomt tilbage som følge af tab af levesteder og forringelse af vandmiljøet. WWF Verdensnaturfonden sætter nu ind for at redde den truede bestand af brakvandsgedder i samarbejde med Vordingborg Kommune og FGU-skolen i Ringsted.

På Sydsjælland findes helt særlige bestande af brakvandsgedder, der gennem årtusinder har tilpasset sig de specielle levevilkår i området omkring Storstrømmen og Guldborgsund. Gedderne, der normalt kun findes i ferskvand, lever her i såkaldt brakvand – vandområder, hvor saltvand blander sig med ferskvand.

Men tab af gydeområder har presset geddebestandene i bund, og der er kun få fisk tilbage. Ét enkelt ugunstigt år kan med andre ord helt udrydde bestanden.

I Vordingborg Kommune, der omfatter Bøgestrømmen, Møn og Bogø, er brakvandsgedderne også gået massivt tilbage. Derfor har WWF Verdensnaturfonden sammen med kommunen igangsat en omfattende indsats, der skal genoprette bestanden af brakvandsgedder i området.

– Brakvandsgedderne har brugt tusindvis af år på at tilpasse sig livet i de meget specielle omgivelser, men på få årtier har vi mennesker formået stort set at udrydde dem. Fiskene er udtryk for finjusteret biodiversitet, og hvis de forsvinder, får vi dem altså ikke tilbage igen. Tilbagegangen viser med andre ord, hvor grelt det står til med at beskytte naturen her til lands – og ikke mindst til vands, siger seniorspecialist Anne-Kristine Sverdrup fra WWF Verdensnaturfonden.

Bestanden sikres for fremtiden

Netop nu i slutningen af marts og begyndelsen af april yngler brakvandsgedderne, og derfor er WWF Verdensnaturfonden sammen med Vordingborg Kommune og Fiskelinjen fra FGU-skolen i Ringsted i gang med at indfange nogle af de få tilbageværende moderfisk.

På skolen stryges fiskene for æg og sæd, hvorefter æggene klækkes, og ynglen opdrættes i særlige opdrætsanlæg. Når sommeren og varmen kommer, sættes ynglet ud i deres oprindelige levesteder.

Formålet med projektet er at sikre de truede geddebestandes overlevelse, indtil der er genskabt et godt miljø og robuste levesteder, som kan understøtte store og sunde fiskebestande.

– Sydsjælland og øerne har en helt særegen brakvandsnatur og derfor også et højt tilpasset dyreliv, som ikke findes mange andre steder i verden. Vi er udfordret af mangel på plads til naturen og den katastrofale tilstand i vores kystvande, hvilket brakvandsgeddernes triste situation er et udtryk for. Derfor er vi glade for, at der kommer øget fokus på at beskytte den fantastiske biodiversitet, som vores kommune rummer, siger biolog Jimmi Spur Olsen fra Vordingborg Kommune.

WWF Verdensnaturfonden og Vordingborg Kommunes arbejde med at sikre brakvandsgeddernes fortsatte eksistens i området læner sig op ad de faglige anbefalinger ‘Rovfiskene tilbage til brakvandet’, som blandt andre Fishing Zealand og Lystfisker Danmark står bag.

Kommentarer